Pytania i odpowiedzi

FAQ

1. Czy żeby wejść na teren festiwalu muszę być zaszczepiony/a?

Nie. Nie wymagamy szczepień od uczestników festiwalu.

2. Czy festiwal odbywa się na otwartym powietrzu?

Tak. Festiwal odbywa się na zewnątrz. Miejsce: Wrocław, Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1-3

Oprócz tego będzie transmitowany na żywo w Internecie.

3. Jak dojechać? Gdzie zaparkuję? :

Informację na stronie https://czasoprzestrzen.org/jak-dojechac/

4. Gdzie kupię bilet na wydarzenie stacjonarne?

Bilety kupisz na niżej podanych stronach.

GooOut: https://goout.net/pl/louder-fest-2021/szbuwkr/

Ebilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/louder-fest/

Bilet kolekcjonerski (do 7 dni przed wydarzeniem ze względu na wysyłkę): https://louderfest.pl/product/bilet-kolekcjonerski/

5. Czy kupię bilet na miejscu na tzw. bramce?

Bilety dostępne na miejscu, kupisz je na tzw. bramce. Będziesz mógł zapłacić za nie kartą lub gotówką.

6. Czy w miejscu odbywania się festiwalu będę mógł czegoś się napić/zjeść?

Tak. Będzie specjalnie wydzielona strefa gastro, w której kupisz jedzenie, napoje i %. Z powodu wprowadzonych obostrzeń, nie będziesz mógł wejść pod scenę z jedzeniem i piciem.

STREAMING

1. Gdzie kupię bilety na streaming?

Streaming: https://louderfest.ppv-stream.pl/privacy

Po kliknięciu w wybrany dzień zostaniesz przekierowany na stronę bileterii, gdzie będziesz mógł dokonać zakupu na pojedynczy dzień lub karnet na dwa dni.

Bilety na streaming kupisz także bezpośrednio ze strony bileterii, korzystając z rozwijanej listy.

BILETERIE

GooOut: https://goout.net/pl/louder-fest-2021/szbuwkr/

Ebilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/louder-fest/

BILETY DOSTĘPU NA STREAMING MOŻNA KUPIĆ DO GODZ. 14:00 DANEGO DNIA!

2. Jak obejrzę streaming?

Po zakupie otrzymasz na maila specjalny kod, przy pomocy, którego będziesz mógł zalogować się na stronie platformy: https://louderfest.ppv-stream.pl/privacy

3. Minimalne wymagania sprzętowe do obejrzenia streamingu:

Do prawidłowego i stabilnego odbioru transmisji zalecamy korzystanie z przeglądarek Chrome 35+, Mozilla Firefox 49+, Opera 38+, Internet Explorer 11+, Safari 12+ oraz system operacyjny: Windows 8 (lub nowszy), Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy), Android 9 (lub nowszy), iOS 12 (lub nowszy). Wymagana jest minimalna prędkość łącza internetowego 4mb/s, zalecana to 8mb/s pobierania.

Minimalne wymagania sprzętowe:

  • procesor min. 2,2GHz
  • pamięć RAM min. 4GB
  • karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji dekodowania wideo

ENGLISH VERSION:

Questions and Answers:

1. Do I have to be vaccinated to enter the festival?

No. We do not require vaccinations from festival participants.

2. Does the festival take place in the open air?

Yes. The festival takes place outside. Place: Wrocław, Space-Time, ul. Tramwajowa 1-3

3. How to get there? Where will I park?

https://czasop Przestrzen.org/jak-dojechac/

4. Where can I buy a ticket for a open-air event?

You can buy tickets on the websites listed below.

GooOut: https://goout.net/pl/louder-fest-2021/szbuwkr/

Ebilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/louder-fest/

Collector’s ticket (up to 7 days before the event due to shipping): https://louderfest.pl/product/bilet-kolekcjonerski/

5. Will I buy a ticket on the spot on the enter?

Tickets available on the spot, you can buy them for the so-called goal. You will be able to pay for them by card or cash.

6. Will I be able to drink / eat something at the festival?

Yes. There will be a special gastro zone where you can buy food, drinks and%. Due to the restrictions introduced, you will not be able to enter the stage with food and drink.

STREAMING

1. Where can I buy streaming tickets?

Streaming: https://louderfest.ppv-stream.pl/privacy

After clicking on the selected day, you will be redirected to the ticket website, where you can make a purchase for a single day or a pass for two days.

You can also buy tickets for streaming directly from the ticket office, using the drop-down list.

TICKETERS

GooOut: https://goout.net/pl/louder-fest-2021/szbuwkr/

Ebilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/louder-fest/

STREAMING ACCESS TICKETS CAN BE PURCHASED UNTIL 2 PM OF THE DAY

2. How will I watch streaming?

After the purchase, you will receive a special code by e-mail, with which you will be able to log in to the platform’s website: https://louderfest.ppv-stream.pl/privacy

3. Minimum hardware requirements to watch streaming:

For proper and stable reception of broadcasts, we recommend using the browsers Chrome 35+, Mozilla Firefox 49+, Opera 38+, Internet Explorer 11+, Safari 12+ and the operating system: Windows 8 (or newer), Mac OS X 10.9.5 (or newer), Android 9 (or newer), iOS 12 (or newer). A minimum internet connection speed of 4mb / s is required, 8mb / s of download is recommended.

Minimum hardware requirements:

  • processor min. 2.2GHz
  • RAM memory min. 4GB
  • a graphics card with support for hardware video decoding acceleration